Farstorps Bygdegård

Kom träffas och trivs i Farstorp givetvis.

Detta händer hösten 2022

Bygdegårdslotten

Farstorps Bygdegårdsförening arbetar för att hålla Bygdegården i skick och sköta underhåll av byggnaderna o lokaler. De senaste fem åren har vi bytt fönster , anlagt Boule-bana med grillplatser och nya bänkar och bord. Vi har även helrenoverat lilla uthuset med ny klädsel utvändigt , gjutit golv , isolerat och klätt invändigt med panel. Det har installerats el och satts in en gasolkamin.

Detta har vi kunnat genomföra med sponsorbidrag från Sparbanksstiftelsen i Farstorp samt av hjälp med material från Olle Dahls såg , Carlströms såg mfl. Allt arbete har utförts utan arvode från styrelsen och andra frivilliga som stödjer Farstorps bygdegård.

För att kunna fortsätta vårt arbete har vi beslutat att starta ett lotteri som vi kallar Bygdegårdslotten.

Vi skickar ut detta till alla i Farstorp med omkringliggande byar.

Vill man teckna lotter skickar man helst ett mail ,  eller ringer till Gertrud Nilsson och anger namn , mobilnummer och hur många lotter  man vill teckna , samt betalar in 100:- per lott till nedanstående konto. Man kan använda swish också. Glöm inte namn på alla som vill ha lott. Ange också din E-post adress . Skicka in och betala senast 2022-11-01

Sen lottar vi ut ert lottnummer och skickar lotterna  på din E-post adress , eller delar ut personligen , till de som inte har E-post . Men först när vi fått in betalningen.

En gång om året ( första söndagen i  December) har vi dragning. Vinsterna blir i kontanter. Vi kommer personligen meddela vinnarna samt annonsera på hemsidan. Vi har tillstånd av Hässleholms kommun och har ansvarig kontrollant för detta lotteri.

En gång om året skickar vi ut lotter och de som betalar in avgiften deltager fortsättningsvis i dragningen. Ni behåller då ert gamla lottnummer Vill man inte fortsätta slutar man att betala.

Lotterna kostar 100:- st

E-post Gertrud: getina@telia.com

Mobil Gertrud: 073 4416220

Bank-giro: 5012-3926

Swish: 1235332150

Glöm inte att anmäla dig

Bindande anmälan till festen betala in på vårt bankgiro eller swish.

Glöm ej att skriva namnSkanning_20220916.jpg fest

 

Varmt välkomna till våra aktiviteter i Bygdegården

Bankgiro till Farstorps Bygdegård 5012-3926

Nu har vi även Swish.

Vårt SWISH nummer är: 123 533 21 50.