Bygdegårdslotten

Bygdegårdslotten

Farstorps Bygdegårdsförening arbetar för att hålla Bygdegården i skick och sköta underhåll av byggnaderna o lokaler. De senaste fem åren har vi bytt fönster , anlagt Boule-bana med grillplatser och nya bänkar och bord. Vi har även helrenoverat lilla uthuset med ny klädsel utvändigt , gjutit golv , isolerat och klätt invändigt med panel. Det har installerats el och satts in en gasolkamin.

Detta har vi kunnat genomföra med sponsorbidrag från Sparbanksstiftelsen i Farstorp samt av hjälp med material från Olle Dahls såg , Carlströms såg mfl. Allt arbete har utförts utan arvode från styrelsen och andra frivilliga som stödjer Farstorps bygdegård.

För att kunna fortsätta vårt arbete har vi beslutat att starta ett lotteri som vi kallar Bygdegårdslotten.

Vi skickar ut detta till alla i Farstorp med omkringliggande byar.

Vill man teckna lotter skickar man helst ett mail ,  eller ringer till Gertrud Nilsson och anger namn , mobilnummer och hur många lotter  man vill teckna , samt betalar in 100:- per lott till nedanstående konto. Man kan använda swish också. Glöm inte namn på alla som vill ha lott. Ange också din E-post adress . Skicka in och betala senast 2024-11-01

Sen lottar vi ut ert lottnummer och skickar lotterna  på din E-post adress , eller delar ut personligen , till de som inte har E-post . Men först när vi fått in betalningen.

En gång om året ( första söndagen i  December) har vi dragning. Vinsterna blir i kontanter. Vi kommer personligen meddela vinnarna samt annonsera på hemsidan. Vi har tillstånd av Hässleholms kommun och har ansvarig kontrollant för detta lotteri.

En gång om året skickar vi ut lotter och de som betalar in avgiften deltager fortsättningsvis i dragningen. Ni behåller då ert gamla lottnummer Vill man inte fortsätta slutar man att betala.

Lotterna kostar 100:- st

E-post Gertrud: getina@telia.com

Mobil Gertrud: 073 4416220

Bank-giro: 5012-3926

Swish: 1235332150

Nu har vi haft dragning på bygdegårdslotten.

Lyckliga vinnare blev dom som hade lottnummer

43 som vann 1:a pris 1000;-

84 som vann 2:a pris 500:-

66 som vann 3;dje pris 200:-

47 som vann 4:de pris 200:-

86 som vann 5:te pris 200:-

42 som vann 6:te pris 200:-

33 som vann 7:de pris 200:-

Vinnarna kommer att underrättas personligen.

Lyckliga vinnare blev dom som hade lottnummer

73 som vann 1:a pris 1000:-

22 som vann 2:a pris 750:-

76 som vann 3:dje pris 500:-

67 som vann 4:de pris 500:-

6   som vann 5:te pris 500:-

8 som vann 6:te pris 500:-

56 som vann 7:de pris 250:-

9 som vann 8:de pris 250:-

166 som vann 9:de pris 250:-

41 som vann 10:de pris 250:-

59 som vann 11;te pris 250:-

Vinnarna underrättas personligen

Varmt välkomna till våra aktiviteter i Bygdegården